Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven. Spreuken 4:23

Werkwijze

Je kunt altijd een afspraak maken voor een gratis kennismakingsgesprek.

Na je aanmelding volgt er een intakegesprek waarin we je hulpvraag bespreken en stellen we in overleg doelen vast. Het behandelplan dat hieruit volgt dient als leidraad voor onze gesprekken. Tussentijds zullen we regelmatig evalueren en zo nodig doelen bijstellen.

Aanmelding is mogelijk zonder doorverwijzing van de huisarts. De gesprekken duren een uur en vinden meestal eenmaal per veertien dagen plaats.

Ik werk als integratief therapeut en maak gebruik van verschillende therapeutische methoden zoals:

  • Transactionele Analyse
  • Gestalt
  • Enneagram
  • Beeldcommunicatie
  • Creatieve werkvormen

Als je het fijn vindt om wandelend met elkaar in gesprek te zijn, dan is dat mogelijk.

Ik leef en werk vanuit een christelijke levensvisie. Je bent van harte welkom.