Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven. Spreuken 4:23

Puur!Lef.

De pure jij is niet altijd te zien. Ze kan verstopt zijn achter muren of bedolven onder puin. Door dingen die je hebt meegemaakt kun je jezelf verbergen. Soms is dat nodig, omdat je anders niet verder kunt leven. Vaak blijven we helaas in deze vorm van leven zitten. Wat we gewend zijn is ons vertrouwd. Therapie kan je helpen om je hiervan bewust te worden en inzicht te krijgen in de drijfveren en patronen van waaruit je denkt, voelt en handelt. Door bewustwording leer je nieuwe keuzes te maken. Dit is geen makkelijk proces, maar wel een pad dat de moeite waard is. Je hebt lef nodig om deze stap te zetten en dicht bij je eigen hart te komen, te worden wie je van oorsprong bent: Puur en echt.

“Puur betekent authentiek, echt en zuiver.”